PLGBC
Nasze usługi
Poradnictwo i pomoc prawna
sprawy z zakresu prawa cywilnego
sprawy z zakresu prawa rodzinnego
sprawy z zakresu prawa spadkowego
postępowanie cywilne
sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy
sprawy karne
sprawy wykroczeniowe
sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego
Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw
prawo spółek
obsługa zarządu i rad nadzorczych
postępowanie rejestracyjne przed KRS
spory zbiorowe
sprawy pracownicze
zastępstwo materialno prawne
sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego
windykacja należności
prawo upadłościowe i naprawcze
postępowanie polubowne i arbitraż
sprawy karne gospodarcze
Motywują nas wyzwania
Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2016